Овим путем скрећемо пажњу клубовима да се придржавају Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС, као и Упуства о спровођењу Зимског регистрационог периода 2023. година који, између осталог, налажу да слика играча НЕ МОЖЕ бити старија од 6 (шест) месеци и да она мора бити у спортској опреми – дресу клуба. Ово је најчешћа грешка коју клубови праве и због које није могуће завршити процес регистрације сваког појединачног случаја.


  • УПУТСТВО о спровођењу одлуке о зимском регистрационом периоду у 2023. години
Verified by MonsterInsights