Руководство

Са последње изборне седнице Скупштине ГФС Шабац

ИЗВРШНИ ОДБОР

Драган Антонић – председник

Горан Тодорић

Сретен Радовановић

Љубинко Ђурић

Миленко Барада

Младен Веселиновић

Никола Беговић

Наташа Радовановић

Марко Глигорић

Александар Стајић

Жељко Исаиловић

НАДЗОРНИ ОДБОР

Ненад Пантић – председник

Зоран Јовановић

Марко Јаковљевић

ЗАСТУПНИК –

Драган Антонић

Verified by MonsterInsights