Зимски регистрациони период у 2023. години за играче/играчице клубова свих степена такмичења почиње са данашњим даном, 16. јануаром. Трајаће до поноћи 10. фебруара, придржавајући се при томе одредаба Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФС Србије. Регистрациони период могу користити играчи/играчице клубова Супер, Прве лиге, српских лига, Супер и Прве лиге за жене, чије је такмичење у току. За играче/играчице клубова који нису наведени, а чије је такмичење у току, регистрациони период почиње да тече првог наредног дана од последње одигране првенствене утакмице.


  • ОДЛУКА о зимском регистрационом периоду у 2023. години
  • УПУТСТВО о спровођењу одлуке о зимском регистрационом периоду у 2023. години
Verified by MonsterInsights