Организација тренера Фудбалског савеза Мачанског округа, односно Комисија за лиценцирање тренера обавештава све клубове да су за своје тренере у обавези да у информациони систем КОМЕТ убаце важеће лекарске прегледе и оверену чланарину за 2023. годину.


Verified by MonsterInsights