Обавештавају се клубови који су активни од самог почетка зимског регистрационог периода, да приликом регистрације или трансфера играча праве две типичне грешке:

  1. Слике играча не могу да буду старије од шест (6) месеци;
  2. Приликом трансфера играча старијих од 18 година, у секцији са документима мора бити приложен лични документ играча (лична карта или пасош).

У случају било каквих недоумица, Канцеларија Савеза стоји Вам на располагању за консултације у вези прописа.

Verified by MonsterInsights