Зимски регистрациони период у 2024. години за играче/играчице клубова свих степена такмичења почиње сутра, 19. јануара. Трајаће до поноћи 16. фебруара, придржавајући се при томе одредаба Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФС Србије.

Регистрациони период могу користити играчи/играчице клубова Супер, Прве лиге, српских лига, Супер и Прве лиге за жене, чије је такмичење у току.

За играче/играчице клубова који нису наведени, а чије је такмичење у току, регистрациони период почиње да тече првог наредног дана од последње одигране првенствене утакмице.


  • ОДЛУКА о зимском регистрационом периоду у 2024. години
Verified by MonsterInsights