Градски фудбалски савез Шабац обавештава клубове да су пре почетка пролећног дела такмичења 2024. године у обавези да овере чланарине својих играча. Приликом подношења захтева Савезу за оверу чланарине клубови су дужни да приложе следеће документе:

  1. Списак играча за које се врши овера чланарине;
  2. Уплатницу – потврду о уплати чланарине за све играче који се налазе на списку за оверу чланарине.

Висина чланарине прописана је Одлуком о износима такси утврђених прописима Фудбалског савеза Србије („Фудбал“, број 23/2021) и условљена је узрастом играча и степеном такмичења клуба.

НАПОМЕНА: Клубови су обавезни да списак играча сачине и предају за сваку категорију/селекцију посебно, и то искључиво на званичном обрасцу за оверу чланарине који је доступан на дну чланка или на страници ДОКУМЕНТА.

Ову прилику користимо да подсетимо клубове да провере лекарске прегледе својих играча и рок трајања истог. Како већина играча уради лекарски пред почетак јесењег дела, они истекну за време паузе или са првим колима пролећа. Такође, клубови би период паузе требали да искористе и за допуне и корекције службених лица, ако је то наравно неопходно. У сваком случају, до сада верификована службена лица, не рачунајући тренере, имају лиценце које важе на нивоу сезоне.

За све информације молимо да се на време обратите Канцеларији Савеза.


Verified by MonsterInsights