Организација тренера Фудбалског савеза Мачанског округа, односно Комисија за лиценцирање тренера обавештава све клубове да су за своје тренере у обавези да у информациони систем COMET убаце важеће лекарске прегледе и оверену чланарину за 2024. годину.

Годишња чланарина за лиценциране тренере, носиоце УЕФА А и УЕФА Б лиценце је 2.000.00, без обзира на ранг такмичења у ком се клуб такмичи, за све остале лиценца је 1.000.00 динара. Чланарина важи за календарску 2024. годину и уплаћује се на рачун матичних савеза у којима је тренер заведен.

Сви клубови чији су тренери добили привремене дозволе за рад – у међувремену завршили семинар за стицање лиценци, у обавези су да лиценцирају своје тренере по Правилнику.


Verified by MonsterInsights