Фото: Фудбалски савез Србије

На основу члана 74. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС “Фудбал” број 22/2021) и на основу члана 3. Oдлуке o летњем регистрационом периоду у 2023. години и зимском регистрационом периоду у 2024. години (Службени лист ФСС „Фудбал“ број 6/2023), Комисија за статус и регистрацију играча ФСС, усвојила је УПУТСТВО О СПРОВОЂЕЊУ ОДЛУКЕ О ЛЕТЊЕМ РЕГИСТРАЦИОНОМ ПЕРИОДУ У 2023. ГОДИНИ.


Летњи регистрациони период у 2023. години, за играче свих степена такмичења траје од 26.06.2023. до 15.09.2023. године закључно, придржавајући се при томе одредаба Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча Фудбалског савеза Србије (Сл. лист „Фудбал“ ФСС, број 6/2022 oд 31.05.2022. године) и измена и допуна Упутства о спровођењу одлуке о летњем регистрационом периоду 2022. године (Сл. лист „Фудбал“ ФСС, број 9/2022 oд 08.07.2022. године).

Клуб који региструје играча потребно је да у COMET систем унесе фотографију играча (не старију од 6 месеци у спортској опреми – дресу), лични документ уколико већ није унет у систем (лична карта, путна исправа или извод из матичне књиге рођених уколико се ради о млађим малолетним играчима), као и сву потребну документацију за регистрацију (захтев за регистрацију, исписницу, брисовницу уколико се мења регистрациони савез, фудбалски пасош играч чиме играча доводи у статус УНЕСЕН, а Регистрациони савез након увида у исправност унетих докумената играча ставља у статус ПОСЛАН, да би играч могао бити ВЕРИФИКОВАН од стране Комисије за статус и регистрацију играча ФСС.

Цело УПУТСТВО можете погледати путем следећег линка:

Verified by MonsterInsights