Летњи регистрациони период у 2023. години за играче/играчице клубова свих степена такмичења почиње сутра, 26. јуна, и трајаће све до 15. септембра 2023. године закључно, придржавајући се при томе одредби Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС.

Према овој одлуци, то уједно значи да ће то бити и први дан такмичарске сезоне 2023/24. која ће трајати трајаће 12 (дванаест) месеци.


Регистрациони период из члана 1. ове Одлуке могу користити играчи/играчице клубова Супер лиге, Прве лиге Србије, српских лига, Супер лиге за жене и Прве лиге за жене, чије је такмичење у току.

За играче/играчице клубова који нису наведени у ставу 1. ове тачке, чије је такмичење у току, регистрациони период почиње да тече првог наредног дана од последње одигране првенствене утакмице.

Verified by MonsterInsights