На 21. седници Извршног одбора Фудбалског савеза Србије, одржаној 2. фебруара, на дневном реду је био велики број одлука и аката. Издвајамо одлуку важну за чланове ОФС Шабац и која се односи о начину наплате чланарина утврђених прописима ФС Србије. Иначе, процес овере чланарина у Савезу је почео 31. јануара, а садржај поменуте одлуке је следећи:

Чланарине прописане чланом 1. тачком 5. Одлуке о износима такси утврђених прописима ФС Србије, наплаћују се у једнократном износу, једанпут током календарске године и извршена уплата важи током целе календарске године, без обзира на то да ли је поједини играч, или играчица, током те календарске године, а након плаћања чланарине територијално надлежном фудбалском (регистрационом) савезу, променио/променила клуб за који је извршена регистрација, било да тиме остаје у истом, или се налази на територији различитог регистрационог савеза.


Друго важно обавештење тиче се мишљења Министарства финансија Владе Републике Србије од 31. јануара, а поводом примене нових прописа који се односе на фискализацију. Фудбалски савез Србије је упутио молбу да се сви чланови ФСС-а упознају са садржином мишљења Министарства и да поступају у складу са оним што је у том мишљењу наведено.

%d bloggers like this:
Verified by MonsterInsights