Општински фудбалски савез Шабац обавештава клубове да са овером чланарине за играче свих клубова и степена такмичења у 2022. године почиње у понедељак, 31. јануара 2022. године. Приликом предаје легитимација на оверу чланарине клубови су дужни да приложе следеће документе:

  1. списак играча за које се врши овера чланарине, у два примерка, са читко наведеним свим потребним информацијама (име и презиме играча, број легитимације, категорија – узраст играча, назив клуба),
  2. уплатницу – потврду о уплати чланарине за све играче који се налазе на списку за оверу чланарине.

Висина чланарине прописана је Одлуком о износима такси утврђених прописима ФС Србије („Фудбал“, број 23/2021) и условљена је узрастом играча и степеном такмичења клуба.


Ч Л А Н А Р И Н Е

а) Сениори

  • Супер и Прва лига – професионалац/стипендиста дин. 6.000,00
  • Српске лиге дин. 2.000,00
  • Зонске лиге дин. 1.000,00
  • Окружне и подручне лиге и футсал лиге дин. 750,00
  • остале лиге и женске лиге свих степена такмичења дин. 500,00

б) Млађе категорије

  • Омладинска и Кадетска лига дин. 2.000,00
  • регионалне лиге дин. 1.000,00
  • остале лиге дин. 500,00

НАПОМЕНА: клубови су обавезни да списак играча сачине и предају за сваку категорију/селекцију посебно, и то искључиво на званичном обрасцу за оверу чланарине који је доступан на следећим линковима:

%d bloggers like this:
Verified by MonsterInsights