Поцерина – Задругар

13.00
Преглед

Поцерина – Металопластика

13.00
Преглед

Поцерина – Пролетер

13.30
Преглед

Поцерина – Џемеровац 2020

15.00
Преглед