5. коло

ДатумДомаћинРезултатГостВремеМесто
ВарнаМеталопластика
Варна
Јединство 2020Јелен
Маови
Летњиковац Савациум
Шабац - Летњиковац
ПартизанРома
Дреновац
ПролетерЦуљковић
Шабац - Касарске ливаде