4. коло

ДатумДомаћинРезултатГостВремеМесто
РомаСлога
Шабац - Летњиковац
МеталопластикаПролетер
Шабац - Градски стадион
ЈеленЛетњиковац
Јеленча
ЦуљковићПартизан
Цуљковић
СавациумВарна
Шабац - Градски стадион