Фото: Фудбалски савез Србије

Комисија за статус и регистрацију играча ФСС, усвојила је Упутство о спровођењу одлуке о летњем регистрационом периоду у 2024. години. Цело упутство објављено је у ДЕСЕТОМ броју службеног листа “Фудбал” и можете га погледати путем доле постављеног линка.


Летњи регистрациони период у 2024. години, за играче свих степена такмичења траје од 27.06.2024. до 13.09.2024. године закључно, придржавајући се при томе одредаба Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча Фудбалског савеза Србије (Сл. лист „Фудбал“ ФСС, број 6/2022 oд 31.05.2022. године), измена и допуна Упутства о спровођењу одлуке о летњем регистрационом периоду 2022. године (Сл. лист „Фудбал“ ФСС, број 9/2022 oд 08.07.2022. године), Правилника о сарадњи фудбалских клубова (Сл. лист „Фудбал“ ФСС, број 14/2023 од 30.06.2023. године) и Правилника о изменама и допунама Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС (Сл. лист „Фудбал“, број 26/2023 од 27.12.2023. године).

  • ВАЖНО

Клуб који региструје играча потребно је да у COMET систем унесе фотографију, играча (не старију од 6 месеци у спортској опреми – дресу), лични документ уколико већ није унет у систем (лична карта, путна исправа или извод из матичне књиге рођених уколико се ради о млађим малолетним играчима), као и сву потребну документацију за регистрацију (захтев за регистрацију, исписницу, брисовницу уколико се мења регистрациони савез, фудбалски пасош играч чиме играча доводи у статус УНЕСЕН, а Регистрациони савез након увида у исправност унетих докумената играча ставља у статус ПОСЛАН, да би играч могао бити ВЕРИФИКОВАН од стране Комисије за статус и регистрацију играча ФСС.

Verified by MonsterInsights