Извршни одбор Фудбалског савеза Србије, на седници од дана 26.4.2024. године, донео је одлуку да летњи регистрациони период у 2024. години за играче/играчице клубова свих степена такмичења почне са 27. јуном и да траје све до 13. септембра 2024. године закључно, придржавајући се при томе одредби Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФСС.

Такмичарска сезона 2024/25. трајаће у периоду 27.6.2024. – 26.6.2025. године.


Што се зимског регистрационог периода тиче, он ће трајати од 18. јануара до 14. фебруара 2025. године закључно.

Verified by MonsterInsights