На основу члана 74. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС “Фудбал” број 22/2021) и на основу члана 3. Oдлуке o летњем регистрационом периоду у 2023. години и зимском регистрационом периоду у 2024. години (Службени лист ФСС “Фудбал” број 6/2023), Комисија за статус и регистрацију играча ФСС, усвојила је УПУТСТВО О СПРОВОЂЕЊУ ОДЛУКЕ О ЗИМСКОМ РЕГИСТРАЦИОНОМ ПЕРИОДУ У 2024. ГОДИНИ.

Зимски регистрациони период у 2024. години, за играче свих степена такмичења траје од 19.01.2024. до 16.02.2024. године закључно, придржавајући се при томе одредаба Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча Фудбалског савеза Србије (Сл. лист “Фудбал” ФСС, број 6/2022 oд 31.05.2022. године), Измена и допуна Упутства о спровођењу одлуке о летњем регистрационом периоду 2022. године (Сл. лист “Фудбал” ФСС, број 9/2022 oд 08.07.2022. године) Правилника о сарадњи фудбалских клубова (Сл. лист „Фудбал“ ФСС, број 14/2023 од 30.06.2023. године) и Измена и допуна Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча Фудбалског савеза Србије (Сл. лист “Фудбал” ФСС, број 26/2023 од 27.12.2023. године).

Упутство у целини можете прочитати кликом на доле приложени линк.


Verified by MonsterInsights