Семинари за стицање звања тренера УЕФА Ц лиценце и националне GRASS ROOTS лиценце одржаће се у Шапцу. У ове сврхе потребно је поднети следећу документацију:

– Пријаву (преузети са сајта www.fsmo.com);
– Спортску биографију (преузети са сајта www.fsrzs.com);
– Потврда о играчкој каријери о најмање 6 година (преузети са сајта www.fsrzs.com) – један клуб – једна потврда;
– Диплому завршене школе (најмање средња школа);
– Копија националне Ц лиценце (уколико кандидат поседује лицену а пријављује се за УЕФА Ц лиценцу);


– Лична карта или извод из матичне књиге рођених;
– Потврду суда да се против Вас не води истражни поступак, потврда МУП-а или изјава оверена код нотара (не старије од шест месеци);
– Здравствено уверење да је способан да се бави тренерским послом (не старије од шест месеци).

Сва обавештења у вези пријаве и пријема документације можете добити код секретара ССОТ ФСМО Жељка Исаиловића, на број 064 65 11 033.

ПРИЈАВА НАЦИОНАЛНА

ПРИЈАВА ЗА КУРС УЕФА

Verified by MonsterInsights