Градски фудбалски савез Шабац обавештава клубове да су пре почетка пролећног дела такмичења 2023. године у обавези да, поред здравственог прегледа, овере чланарине својих играча. Приликом подношења захтева Савезу за оверу чланарине клубови су дужни да приложе следеће документе:

  1. Списак играча за које се врши овера чланарине, у два примерка, са читко наведеним информацијама (назив и седиште клуба, категорија/селекција за коју се подноси захтев за оверу чланарине, назив лиге у којој се та категорија/селекција такмичи, име и презиме играча, ИД број из система „Комет“),
  2. Уплатницу – потврду о уплати чланарине за све играче који се налазе на списку за оверу чланарине.

Висина чланарине прописана је Одлуком о износима такси утврђених прописима Фудбалског савеза Србије („Фудбал“, број 23/2021) и условљена је узрастом играча и степеном такмичења клуба.

НАПОМЕНА: Клубови су обавезни да списак играча сачине и предају за сваку категорију/селекцију посебно, и то искључиво на званичном обрасцу за оверу чланарине који је доступан на дну чланка или на страници ДОКУМЕНТА.


Ч Л А Н А Р И Н Е

а) Сениори

  • Супер и Прва лига – професионалац/стипендиста дин. 6.000,00
  • Српске лиге дин. 2.000,00
  • Зонске лиге дин. 1.000,00
  • Окружне и подручне лиге и футсал лиге дин. 750,00
  • Остале лиге и женске лиге свих степена такмичења дин. 500,00

б) Млађе категорије

  • Омладинска и Кадетска лига дин. 2.000,00
  • Регионалне лиге дин. 1.000,00
  • Остале лиге дин. 500,00

Verified by MonsterInsights