На основу члана 74. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС “Фудбал” број 22/2021) и на основу члана 3. Oдлуке o летњем регистрационом периоду у 2022. години и зимском регистрационом периоду у 2023. gодини (Службени лист ФСС “Фудбал” број 6/2022), Комисија за статус и регистрацију играча ФСС, усвојила је УПУТСТВО О СПРОВОЂЕЊУ ОДЛУКЕ О ЗИМСКОМ РЕГИСТРАЦИОНОМ ПЕРИОДУ У 2023. ГОДИНИ. Зимски регистрациони период у 2023. години, за играче свих степена такмичења траје од 16.01.2023. до 10.02.2023. године закључно, придржавајући се при томе одредаба Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча Фудбалског савеза Србије (Сл. лист “Фудбал” ФСС, број 6/2022 oд 31.05.2022. године) и измена и допуна Упутства о спровођењу одлуке о летњем регистрационом периоду 2022. године (Сл. лист “Фудбал” ФСС, број 9/2022 oд 08.07.2022. године).

Упутство у целини можете прочитати кликом на доле приложени линк.


Verified by MonsterInsights