Подсећамо клубове који ће у сезони 2023/24. учествовати у Градским фудбалским лигама ШабацМачва и Поцерина, као и Лиги петлића ГФС Шабац, да на време изврше своје обавезе у систему COMET, како по питању верификације играча, тако и по питању уношења службених лица.

Документацију за службена лица (представника, комесара за безбедност, медицинско особље…) можете преузети на сајту Савеза, путем овог ЛИНКА. Што се тренера тиче, којег су клубови такође у обавези да имају, за више информација можете се обратити секретару СССО Тренера Жељку Исаиловићу 064 65 11 033.

НАПОМЕНЕ:

 • За особе које се већ налазе у систему – примера ради, као службена лица из претходне сезоне или као играчи, судије итд., довољно је само направити нову регистрацију из картице “Активне регистрације” и одабрати правилан тип регистрације.
 • У колони “Датум до” уписује се 30.6.2024. године.
 • По уношењу свих документа код службеног лица, неопходно је променити статус из “УНЕСЕН” у “ПОСЛАН” ради инспекције документације и касније верификације од стране администратора.

Канцеларија Савеза стоји Вам на располагању ради евентуалних недоумица и питања.


НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРЕДСТАВНИК КЛУБА:

 • Слика
 • Лична карта (електронски очитана или сликана са обе стране)
 • Одлука органа клуба (Управни одбор)
 • Захтев за лиценцирање

КОМЕСАР ЗА БЕЗБЕДНОСТ:

 • Слика
 • Лична карта (електронски очитана или сликана са обе стране)
 • Одлука органа клуба (Управни одбор)
 • Захтев за лиценцирање

МЕДИЦИНСКИ РАДНИК (лекар, физиотерапеут):

 • Слика
 • Лична карта (електронски очитана или сликана са обе стране)
 • Доказ о стручности (диплома средње, високе школе или факултета)
 • Одлука органа клуба (Управни одбор)
 • Захтев за лиценцирање

ТРЕНЕР:

 • Слика
 • Лична карта (електронски очитана или сликана са обе стране)
 • Доказ о стручности (слика лиценце)
 • Тренерска легитимација (слике прве стране)
 • Захтев за издавање дозволе за рад тренера за такмичарску 2023/24.
 • Лекарски преглед (не старији од 12 месеци)
 • Уплаћена чланарина
Verified by MonsterInsights