Обавештавају се сви клубови који користе актуелни летњи регистрациони период да приликом премештања играча у статус за ВЕРИФИКАЦИЈУ, да СЛИКА ИГРАЧА мора бити из 2023. године. У супротном, играч неће бити верификован и његов статус ће бити враћен у почетни све до корекције и поновног слања за верификацију.

Канцеларија Савеза стоји Вам на располагању за консултације у вези прописа регистрационог периода.

Verified by MonsterInsights