На основу члана 52. став 1. и члана 53. Правилника о фудбалским такмичењима Фудбалског савеза Србије, Пионирскоомладински фудбалски клуб „ЛЕТЊИКОВАЦ“ из Шапца брише се из такмичења, а његове досадашње утакмице сматраће се као да нису ни игране. ПОФК „ЛЕТЊИКОВАЦ“ својом кривицом није одиграо 2 (две) првенствене утакмице, па је сходно ТП ФСС донета оваква одлука.


Verified by MonsterInsights