Изборна седница Скупштинe Градског фудбалског савеза Шабац одржана је вечерас, 16. августа, у просторијама Фудбалског клуба “Мачва” у Шапцу. Од 49 делегата, колико је имало право да учествује у раду Скупштине, присуствовало јој је 36. Након кратког отварања и речи поздрава од стране председника Драгана Антонића, који је једногласно реизабран на функцију председника ГФС Шабац, приступило се избору радних тела Скупштине. Радно председништво чинили су Сретен Радовановић, Горан Тодорић и Жељко Исаиловић, верификациону комисију Наташа Радовановић, Љубинко Ђурић и Иван Ивановић, записничар је био Душан Јосиповић, док су оверавачи записника Младен Веселиновић и Иван Ивановић.


Нови-стари председник Савеза Драган Антонић, за чланове Извршног одбора предложио је, а што је Скупштина подржала, следеће колеге: Горана Тодорића, Сретена Радовановића, Љубинка Ђурића, Миленка Бараду, Младена Веселиновића, Николу Беговића, Наташу Радовановић, Марка Глигорића, Александра Стајића и Жељка Исаиловића.

Чланови Надзорног одбора у наредне четири године су Ненад Пантић, Зоран Јовановић и Марко Јаковљевић, а председник овог органа биће Ненад Пантић. Што се тиче дисциплинске комисије, њу ће чинити Иван Ивановић, Миле Малешевић и Милан Николић, а Комисију за жалбе Бранко Тинтор, Драгојло Лазић и Драгослав Костић.

Verified by MonsterInsights