ФОТО: Фудбалски савез Србије

У најновијем Службеном листу “Фудбал” објављене су измене и допуне упутства о спровођењу одлуке о летњем регистрационом периоду у 2022. години:

1. У Упутству о спровођењу Одлуке о летњем регистрационом периоду у 2022. години (Службени лист ФСС „Фудбал“ број 7/2022), мења се текст у члану 1. став 12. алинеја 3., тако да гласи:
„ – клубови могу уступати професионалне играче само у клубове који се такмиче у истом, или нижем рангу такмичења, а играчи са професионалним уговором о игрању могу се уступати искључиво клубовима Супер, Прве и српских лига.

2. Ово Упутство ступа на снагу и примењиваће се од дана објављивања у Службеном листу ФСС „Фудбал“.


Иначе, летњи регистрациони период у 2022. години за играче/играчице клубова свих степена такмичења почео је 24. јуна и трајаће до поноћи 15. септембра.

%d bloggers like this:
Verified by MonsterInsights