Редовна седница Скупштине Општинског фудбалског савеза Шабац одржаће се у четвртак, 28. априла, са почетком у 18 часова у ресторану Фудбалског клуба “Мачва”. Молимо Вас да се одазовете заказаној седници Скупштине ОФС Шабац и узмете учешће у раду исте.

НАПОМЕНА: Сви представници, односно делегати клубова и стручних струковних организација, морају имати исправно попуњено овлашћење. Овлашћење можете преузети у оквиру ове вести.


Д Н Е В Н И   Р Е Д

  1. Отварање седнице Скупштине ОФС Шабац.
  2. Разматрање и одлука о избору Верификационе комисије, записничара и два оверача записника.
  3. Разматрање и одлука о усвајању Извештаја Верификационе комисије

А) Замена и верификација мандата нових чланова Скупштине

Б) Присутност чланова Скупштине

  1. Разматрање и одлука о усвајању Записника са седнице Редовне Скупштине ОФС Шабац одржане 30.05.2019. године.
  2. Разматрање и Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора и Финансијског извештаја за 2021. годину.
  3. Разматрање и одлука о усвајању Статута ОФС Шабац.
  4. Разматрање и одлука о замени чланова Извршног одбора ОФС Шабац.
  5. Текућа питања.
  • ДОКУМЕНТА:
Verified by MonsterInsights