У петак, 28. јануара 2022. године, одржана је седница Извршног одбора Општинског фудбалског савеза Шабац на којој је усвојен Нацрт Статута Градског фудбалског савеза Шабац, који се сада налази на јавној расправи, у трајању од 30 дана.

Поред тога што се Статут усаглашава са вишим инстанцама, важну измену представља и промена имена из Општински фудбалски савез Шабац у Градски фудбалски савез Шабац.

Амандмани, примедбе и сугестије на текст Нацрта Статута могу да се доставе поштом или лично на адресу Савеза (Милоша Обилића 2, Соколски Дом, 15 000 Шабац) или на званичну мејл адресу ofssabac2014@gmail.com .


Текст Нацрта Статута Градског фудбалског савеза Шабац доступан је на следећем линку:

Verified by MonsterInsights