Фото: Фудбалски савез Србије

Извршни одбор Фудбалског савеза Србије је на дневном реду последње седнице доносио различите одлуке, међу којима се истичу износи такси утврђени прописима ФСС-а, које су сада значајно смањене у односу на досадашње, што ће за клубове значити растерећење финансијских обавеза према регистрационим фудбалским савезима и ФСС-у. Даље, доношени су акти који се односе на допинг, а било је и измена календара такмичења Омладинске и Кадетске лиге Србије у сезони 2021/22. Поменуте таксе односе се на трошкове приликом мењања статуса играча (захтев за раскид уговора и жалбе клуба или играча), регистрација клубова и играча (регистрација играча, регистрација клуба, статусна промена…), брисовнице, раскиди уговора, чланарине, лиценце тренера итд. Што се тиче дела о актима, ИО ФСС је на снагу ставио два правилника – Правилник о дисциплинским мерама и поступку њиховог изрицања у случајевима утврђене повреде антидопинг правила и Правилник о заштити лица које пружа информације или доказе у вези са допингом и непоштовањем антидопинг правила, усвојен је и програм антидопинг деловања и донета је одлука о именовању лица одговорног за надзор над спровођењем мера за спречавање допинга. Више информација доступно је у најновијем броју службеног гласила “Фудбал”.Износи такси утврђених прописима Фудбалског савеза Србије:

1. СТАТУС ИГРАЧА

 • Захтев за раскид уговора на штету клуба – играча Дин. 5.000,00
 • Жалба клуба Дин. 4.000,00
 • Жалба играча Дин. 3.000,00

2. НАКНАДА ТРОШКОВА УЛОЖЕНИХ У РАЗВОЈ ИГРАЧА

 • Жалба Дин. 4.000,00

3. РЕГИСТРАЦИЈА КЛУБОВА И ИГРАЧА

Регистрација клуба, промена имена клуба, статусна промена Дин. 10.000,00

Регистрација играча

 • Супер и Првa лигa – трансфери/иностранство Дин. 3.000,00
 • Српске лиге – прва регистрација/трансфер Дин. 2,000,00
 • Зоне и футсал – прва регистрација/трансфер Дин. 1,000,00
 • остали степени такмичења-прва регистрација/трансфер Дин. 500,00

Регистрација играча млађих категорија

 • Супер и Прва лига – прва регистрација/трансфер Дин. 1.000,00
 • Српске лиге – прва регистрација/трансфер Дин. 750,00
 • Зоне и остали степени такмичења – прва регистрација/трансфер Дин. 500,00

Б р и с о в н и ц а

1) Играчи сениори Супер и Прве лиге

а) Професионални фудбал и Играч стипендиста Дин. 6.000,00

б) Играч аматер и играчи млађих категорија Дин. 3.000,00

2) Играчи сениори Српске лиге

а) Играч стипендиста и играч аматер Дин. 3.000,00

3) Играчи сениори зонских лига Дин. 2.000,00

4) Играчи нижих лига, млађих категорија и футсала Дин. 1.000,00

5) Играчи сениори нижих лига и сви играчи млађих категорија

а) Приговор Дин. 2.000,00

б) Жалба Дин. 3.000,00

в) За одлучивање у ФС Србије (заштита Правилника) Дин. 15.000,00

г) За одлучивање у покрајина, региона и ФС Београда (заштита Правилника) Дин. 12.000,00

6) Фудбалски пасош Дин. 500,00

 • издавање дупликата легитимације Дин. 500,00

7) Уступање играча

 • Супер и Прва лига Дин. 4.000,00
 • Српске лиге и остале лиге Дин. 2.000,00

4. РЕГИСТРАЦИЈА И РАСКИД УГОВОРА

а) Супер лига и Прва лига Дин. 3.000,00

б) Српске лиге Дин. 2.000,00

5. ЧЛАНАРИНЕ

а) Сениори

 • Супер и Прва лига – професионалац/стипендиста Дин. 6.000,00
 • Српске лиге Дин. 2.000,00
 • Зонске лиге Дин. 1.000,00
 • Окружне и подручне лиге и футсал лиге Дин. 750,00
 • остале лиге и женске лиге свих степена такмичења Дин. 500,00

б) Млађе категорије

 • Омладинска и Кадетска лига Дин. 2.000,00
 • регионалне лиге Дин. 1.000,00
 • остале лиге Дин. 500,00

6. ПРАВИЛНИК О ФУДБАЛСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА

а) За Супер лигу и Прву лигу

 • жалба у I степену Дин. 6.000,00
 • жалба у II степену Дин. 12.000,00

б) За нижи степен

 • жалба у I степену Дин. 4.000,00
 • жалба у II степену Дин. 8.000,00

в) За одлучивање у ФС Србије (заштита Правилника) Дин. 20.000,00

г) За одлучивање у покрајина, региона и ФС Београда (заштита Правилника) Дин. 15.000,00

д) Приговор на суђење

 • за утакмице Супер и Прве лиге Дин. 15.000,00
 • за утакмице Српске лиге Дин 10.000,00

7. ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК

а) Жалба играча професионалца Дин. 7.000,00

б) Жалба стручних лица и функционера клубова Супер и Прве лиге Дин. 8.000,00

в) Жалба клуба Супер и Прве лиге Дин. 18.000,00

г) Жалба аматера свих степена такмичења Дин. 3.000,00

д) Жалба стручних лица и функционера аматера Дин. 5.000,00

ђ) Жалба клуба републич. и нижих степ.такмич. Дин. 5.000,00

е) Жалба фудбалског судије Прве категорије Дин. 6.000,00

ж) Жалба фудбалског судије Друге категорије Дин. 4.000,00

з) Жалба фудбалског судије Дин. 2.000,00

и) Заштита Правилника Дин. 15.000,00

8. ОСНОВНИ ПРАВИЛНИК О СТРУЧНО-ПЕДАГОШКОМ РАДУ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА ФС СРБИЈЕ

Лиценце за тренера сениорских екипа

1) За рад у иностранству Дин. 20.000,00

2) Клуб Супер лиге Дин. 20.000,00

3) Клуб Прве лиге Дин. 20.000,00

4) Клуб Српске лиге Дин. 4.000,00

5) Клуб регионалне – зонске лиге и подручне Дин. 2.000,00

6) Клуб нижих лига Дин. 1.000,00

У случају када клубови из члана 1. тачке 8. алинеје 1. ове одлуке затраже издавање дозволе за рад новог (следећег) тренера у току исте такмичарске сезоне, за сваку наредну затражену дозволу за рад тренера током исте такмичарске сезоне, клубови су дужни да плате двоструки износ накнаде у односу на износ накнаде који су били дужни да плате за претходног тренера за којег им је издата дозвола за рад.

Лиценце за тренера млађих категорија играча

1) Клуб Супер лиге Дин. 10.000,00

2) Клуб Прве лиге Дин. 10.000,00

3) Клуб Српске лиге Дин. 2.000,00

4) Клуб регионалне – зонске лиге и подручне лиге Дин. 1.000,00

5) Клуб нижих лига Дин. 500,00

6) Клубови женских и Футсал лига ФСС Дин. 1.000,00

7) Лиценце за лекаре клубова Супер и Прве лиге Дин. 3.000,00

8) Лиценце за физиотерапеуте клубова Супер и Прве лиге Дин. 1.500,00

Члан 2.

Ступањем на снагу ове oдлуке престаје да важи Одлука о износима такси утврђених прописима ФС Србије (Службени лист ФСС “Фудбал” ванредни број 8/2019) и Одлука о висини износа такси за издавање дозвола за рад тренера (Службени лист ФСС “Фудбал” ванредни број 14/I/2020).

Verified by MonsterInsights