Фото: Фудбалски савез Србије

Полазећи од околности да је у свету још увек у току пандемија вируса ,,COVID-19”, да је у Републици Србији проглашена епидемија услед ширења заразе вирусом ,,COVID-19” што представља околност више силе (vis maior), као и да је због наведених околности и потребе да се фудбалска такмичења одигравају у специфичним околностима епидемије, УЕФА донела документ под називом; ,,УЕФА Протокол за повратак игри” (UEFA Return to Play Protocol), ради неометаног одвијања фудбалских такмичења у Републици Србији и ради поштовања одредби УЕФА Протокола за повратак игри, сходном применом правила из Одлуке број 69/2020 Извршног одбора УЕФА, на основу члана 45. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС “Фудбал”, ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), Извршни одбор ФС Србије на седници одржаној дана 30.10.2021. године донео је ОДЛУКУ О ПРИМЕНИ ОДРЕДБИ,,УЕФА ПРОТОКОЛА ЗА ПОВРАТАК ИГРИ” ДО КРАЈА ФУДБАЛСКИХ ТАКМИЧЕЊА У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2021/2022 НА НИВОУ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ:


Члан 1.

У јесењем и пролећном делу фудбалских такмичења у такмичарској сезони 2021/2022, када се у складу са одговарајућим пропозицијама такмичења утакмица одлаже због изненадне болести играча (тровање, грип и сл.), а не због спортских повреда играча, у случају да поједини фудбалски клуб има играче оболеле од вируса КОВИД19 и да по том основу жели да одложи одигравање утакмице, такво одлагање НЕЋЕ БИТИ ДОЗВОЉЕНО, већ ће у случају да клуб поседује 13 (тринаест) играча способних за одигравање утакмице (од којих један мора бити голман), утакмица бити одиграна у заказаном термину.

У случају да клуб не поседује 13 (тринаест) играча способних за одигравање утакмице (од којих један мора бити голман), утакмица ће бити ОДЛОЖЕНА и потом одиграна у накнадном термину, а клуб је дужан да као доказ за одлагање поднесе надлежним такмичарским органима медицинску документацију о броју играча заражених вирусом КОВИД19.

У случају да клуб поседује 13 (тринаест) играча способних за одигравање утакмице из става 1. овог члана Одлуке, а одбије да са таквим саставом одигра утакмицу у заказаном термину, утакмица ће бити регистрована службеним резултатом 3:0 (пар-форфе) у корист противника.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу ФСС “Фудбал”.


Verified by MonsterInsights