Фудбалски клуб „Метлић“ из Метлића, на основу члана 53. Дисциплинског правилника Фудбалског савеза Србије, кажњава се новчаном казном у износу од 5.000,00 динара. Казна је изречена због показаних пет (5) жутих картона на утакмици 1. кола против ФК „Борац БТГ“ из Баталага, сходно ДП ФСС.

Увидом у службену документацију, установљен је пропуст при изради Билтена бр. 2, од 24. 09. 2021. године, те је донета Одлука као у диспозитиву, а коју можете погледати и у оквиру ове вести.


%d bloggers like this:
Verified by MonsterInsights