На основу члана 52., став 1. и члана 53. Дисциплинског правилник Фудбалског савеза Србије, брише се из такмичења ПОФК „ЛЕТЊИКОВАЦ“ из Шапца и утакмице 1. и 2. кола, које су регистроване службеним резултатом, сматрају се као да нису игране. ПОФК „ЛЕТЊИКОВАЦ“ својом кривицом није одиграо 2 (две) првенствене утакмице, па је сходно Такмичарском правилнику Фудбалског савеза Србије донета Одлука као у диспозитиву (погледати Билтен бр. 2).


Такође, клуб је кажњен и на основу члана 69. ДП ФСС са 3 (три) негативна бода, што је казна која ће се примењивати у првој такмичарској сезони у којој клуб узме учешће у такмичењу. Ова казна је изречена због неоправданог неодигравања утакмице 2. кола против ФК „Поцерина“ из Јевремовца, а свој недолазак на утакмицу није оправдао.

%d bloggers like this: