У четвртак, 15. јула, одржана је нова седница Одбора за хитна питања Фудбалског савеза Србије. Од одлука које су донете и усвојене издвајамо две које се односе на непосредну примену привременог амандама на правило 3. у фудбалским такмичењима у такмичарској сезони 2021/22. на нивоу Фудбалског савеза Србије и одлуку да се распише јавна расправа у вези текста Нацрта Статута ФСС-а.


Важнију свакако представља расписивање јавне расправе и то у периоду од 16.07. – 14.08.2021. године. Примедбе и сугестије учесника у јавној расправи достављају се Стручној служби ФС Србије најкасније до 15.08.2021. године. Обавештење, али и сам Нацрт Статута, можете прочитати на сајту ФСС-а, путем испод постављеног линка.

  • Када је реч о одлуци о непосредној примени амандмана на правило 3., у наставку издвајамо целокупни текст одлуке из Службеног гласила Фудбалског савеза Србије:

Полазећи од околности да је у свету још увек у току пандемија вируса ,,COVID19”, да је у Републици Србији проглашена епидемија услед ширења заразе вирусом ,,COVID-19” што представља околност више силе (vis maior), као и да је због наведених околности ИФАБ – Међународни Борд у Цириху дана 28.05.2021. године донео Циркулар број 23 – привремени амандман на правило 3. којим се продужава примена правила из привременог амандмана, поступајући у складу са препорукама кровних међународних фудбалских организација ФИФА и УЕФА, на основу члана 48. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС “Фудбал”, ванредни бр. 18/2017 и 7/2019), Одбор за хитна питања ФС Србије на седници одржаној дана 15.07.2021. године донео је

О Д Л У К У
О НЕПОСРЕДНОЈ ПРИМЕНИ ПРИВРЕМЕНОГ АМАНДМАНА НА ПРАВИЛО 3. У ФУДБАЛСКИМ ТАКМИЧЕЊИМА У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2021/2022 НА НИВОУ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

Члан 1.

У фудбалским такмичењима у такмичарској сезони 2021/2022, у вези са бројем заменика на клупи и бројем замена које свака екипа може да изврши током утакмице, до краја такмичарске сезоне 2021/2022, примењиваће се све важеће одредбе Правилa 3 – Правила игре које објављује ИФАБ – Међународни борд, што обухвата и непосредну примену правила из привременог амандмана на правило 3. које је и Цириху дана 28.05.2021. године донео ИФАБ – Међународни Борд, продужио примену правила из привременог амандмана на правило 3 све до 31.12.2022. године. Непосредна примена правила из привременог амандмана на правило 3 – Правила игре које објављује ИФАБ – Међународни борд, подразумева да ће се то правило примењивати директно током такмичарске сезоне 2021/2022, без накнадних промена пропозиција такмичења, иако је одговарајућим пропозицијама такмичења које је донео или доноси ФСС за такмичарску сезону 2021/2022, прописан различит број заменика на клупи и број замена, у односу на оно што је прописао ИФАБ.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу ФСС “Фудбал”.

Verified by MonsterInsights