Као што се у последњим Билтенима општинских фудбалских лига може видети, донете су одлуке такмичарског, али и дисциплинског карактера. Фудбалским клубовима Летњиковац и Поцерина одузети су по један бод, из различитих разлога.


Шабачки клуб је одлуком Такмичарско-дисциплинског комесара под суспензијом због неизмирених обавеза због чега је њихова утакмица 7. кола ОФЛ “Мачва” против ФК “Рома-Оџино село” регистрована службеним резултатом, док је клуб из Јевремовца кажњен због неоправданог недоласка на утакмицу 6. кола ОФЛ “Поцерина” – група “Цер” против ФК “Маови”. Такође, донета је још једна такмичарска одлука која се односи на прекинуту утакмицу 7. кола ОФЛ “Поцерина” – група “Цер” у Малој Врањској, Јединство – Младост, регистрована у корист гостију из Слатине.


ТАКМИЧАРСКИ ДЕО

Рома – Летњиковац 3:0

Неодиграна утакмица 7. кола РОМА-ОЏИНО СЕЛО – ЛЕТЊИКОВАЦ, региструје се на основу члана 51. ТП ФСС, службеним резултатом 3:0 у корист ФК „РОМА-ОЏИНО СЕЛО“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Одлука Такмичарско-дисциплинског комесара број 46, послата је препорученом пошиљком број АА000719595RS, ПОФК „ЛЕТЊИКОВАЦ“ да је суспендован због неизмирене обавезе на име чланарине за такмичење и чланарине за лиценцу тренера. ПОФК „ЛЕТЊИКОВАЦ“ није своје обавезе измирио како је предвиђено одлуком Такмичарско-дисциплинског комесара и утакмицу 7. кола од 1.11.2020. године против ФК „РОМА-ОЏИНО СЕЛО“ није одиграна, те је донета Одлука као у диспозитиву.


Јединство – Младост 0:3

На основу члана 47. ТП ФСС, прекинута утакмица 7. кола ЈЕДИНСТВО МЛАДОСТ, региструје се службеним резултатом 3:0 у корист ФК „МЛАДОСТ“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Утакмица је прекинута у 65. минуту при резултату 1:1 због насртаја играча екипе ФК „ЈЕДИНСТВО“ на судију утакмице, те је сходно ТП ФСС донета Одлука као у диспозитиву.


ДИСЦИПЛИНСКИ ДЕО

ПОФК „ЛЕТЊИКОВАЦ” (Шабац), кажњава се на основу члана 69. ДП ФСС одузимањем 1. (једног) бода.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Због неодигравања утакмице 7. кола против ФК „РОМА-ОЏИНО СЕЛО“, јер је одлуком Такмичарско-дисциплинског комесара ПОФК „ЛЕТЊИКОВАЦ“ под суспензијом, сходно ДП ФСС донета је Одлука као у диспозитиву.


ФК „ПОЦЕРИНА“ (Јевремовац), кажњава се на основу члана 69. ДП ФСС одузимањем 1. (једног) бода.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Због неоправданог неодласка на утакмицу 6. кола против ФК „МАОВИ“ (Маови), сходно ДП ФСС донета је Одлука као у диспозитиву.


БИЛТЕНИ бр. 4

Verified by MonsterInsights