На последњој, осмој седници Извршног одбора Фудбалског савеза Србије – одржаној 28. маја, донета је одлука о летњем регистрационом периоду у 2020. години и зимском регистрационом периоду у 2021. години. Одлука је донета услед околности у свету и држави насталих због пандемије вируса, а које представљају околност више силе (vis maior). То је најпре довело до промене календара такмичења 2019/20, а затим и до потребе за променом времена трајања летњег регистрационог периода у 2020. години.


Из броја 9/II службеног гласила “Фудбал” – који у целости можете прочитати на https://fss.rs/wp-content/uploads/2020/01/fudbal-broj-9-II.pdf , издвајамо следеће чланове:

Члан 1.

Летњи регистрациони период у 2020. години за играче/играчице клубова свих степена такмичења траје од 14. јула до 5. октобра 2020. године закључно, придржавајући се при томе одредаба Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФС Србије.

Зимски регистрациони период у 2021. години за играче/играчице клубова свих степена такмичења траје од 11. јануара до 5. фебруара 2021. године закључно, придржавајући се при томе одредаба Правилника о регистрацији, статусу и трансферу играча ФС Србије.

Такмичарска сезона 2020/2021 трајаће у периоду 1.7.2020. – 30.6.2021.
године.

Члан 2.

Регистрациони период из члана 1. ове Одлуке могу користити
играчи/играчице клубова Супер лиге, Прве лиге „Србија“, српских лига, Супер лиге за жене и Прве лиге за жене, чије је такмичење у току.

За играче/играчице клубова који нису наведени у ставу 1. ове тачке, чије је такмичење у току, регистрациони период почиње да тече првог наредног дана од последње одигране првенствене утакмице.

Члан 3.

Овлашћује се Комисија за верификацију регистрација играча, да у складу са чланом 1. ове одлуке, изради Упутство о спровођењу Одлуке Одбора за хитна питања ФСС о летњем регистрационом периоду у 2020. години и Упутство о спровођењу Одлуке Одбора за хитна питања ФСС о зимском регистрационом периоду у 2021. години.

%d bloggers like this:
Verified by MonsterInsights