Јучерашња редовна седница Скупштине Општинског фудбалског савеза Шабац, протекла је са присуством 43 од 57 делегата. На дневном реду налазило се седам тачака, подржане од стране свих присутних делегата. Разматрало се о верификацији мандата нових чланова, али и престанку мандата досадашњих чланова Скупштине, усвајању записника са Изборне Скупштине, усвајање завршног рачуна за 2018. годину, као и разматрање о предложеним изменама и допунама Статута ОФС Шабац. Нови Статут Савеза биће објављен на сајту по усвајању решења у АПР-у. Седница је одржана у просторијама Фудбалског клуба “Мачва”.

Дневни ред

1. Отварање Седнице Скупштине ОФС Шабац.

2. Разматрање и одлука о избору:

  • Верификационе комисије (3 члана),
  • Записничар,
  • Оверачи записника (2 члана)

3. Разматрање и одлука о усвајању извештаја верификационе комисије:

  • Верификација мандата нових чланова Скупштине,
  • Одлука о престанку мандата досадашњим члановима Скупштине,
  • Број присутних чланова Скупштине.

4. Разматрање и одлука о усвајању записника са Седнице изборне Скупштине ОФС Шабац одржане 22.02.2019. године.

5. Разматрање и одлука о усвајању завршног рачуна за 2018. годину.

6. Разматрање и одлука о усвајању измена и допуна Статута ОФС Шабац.

7. Текућа питања.

%d bloggers like this:
Verified by MonsterInsights