Девети број билтена општинских сениорских лига

Билтени број девет ОЛ “Мачва” и ОЛ “Поцерина” погледајте или преузмите на страницама лига: https://ofssabac.org.rs/?page_id=68 и
https://ofssabac.org.rs/?page_id=64.