ОФЛ “Поцерина”

14. коло

ДатумДомаћинРезултатГостВремеМесто
Мала Врањска
Свилеува
Доње Црниљево
Заблаће
Баталаге
Мрђеновац

У 14. колу слободан је Корман из Кормана.

15. коло

ДатумДомаћинРезултатГостВремеМесто
Накучани
Бојић
Церовац
Слатина
Метлић
Мишар

У 15. колу слободно је Заблаће из Заблаћа.

16. коло

ДатумДомаћинРезултатГостВремеМесто
Баталаге
Мрђеновац
Доње Црниљево
Мала Врањска
Свилеува
Корман

У 16. колу слободан је Бојић из Бојића.

17. коло

ДатумДомаћинРезултатГостВремеМесто
Церовац
Слатина
Метлић
Мишар
Заблаће
Накучани

У 17. колу слободан је Борац из Баталага.

18. коло

ДатумДомаћинРезултатГостВремеМесто
Мрђеновац
Доње Црниљево
Мала Врањска
Свилеува
Корман
Бојић

У 18. колу слободан је Ранковац из Накучана.

19. коло

ДатумДомаћинРезултатГостВремеМесто
Церовац
Слатина
Метлић
Мишар
Заблаће
Баталаге

У 19. колу слободна је Сава из Мрђеновца.

20. коло

ДатумДомаћинРезултатГостВремеМесто
Корман
Бојић
Накучани
Доње Црниљево
Мала Врањска
Свилеува

У 20. колу слободан је Галеб 1984 из Церовца.

21. коло

ДатумДомаћинРезултатГостВремеМесто
Слатина
Метлић
Мишар
Заблаће
Баталаге
Мрђеновац

У 21. колу слободан је Рудар ДЦР из Доњег Црниљева.

22. коло

ДатумДомаћинРезултатГостВремеМесто
Мала Врањска
Свилеува
Корман
Бојић
Церовац
Накучани

У 22. колу слободна је Младост из Слатине.

23. коло

ДатумДомаћинРезултатГостВремеМесто
Метлић
Мишар
Заблаће
Баталаге
Мрђеновац
Доње Црниљево

У 23. колу слободно је Јединство из Мале Врањске.

24. коло

ДатумДомаћинРезултатГостВремеМесто
Свилеува
Бојић
Накучани
Церовац
Слатина
Накучани

У 24. колу слободан је Метлић из Метлића.

25. коло

ДатумДомаћинРезултатГостВремеМесто
Мишар
Заблаће
Баталаге
Мрђеновац
Доње Црниљево
Мала Врањска

У 25. колу слободна је Младост из Свилеуве.

26. коло

ДатумДомаћинРезултатГостВремеМесто
Корман
Бојић
Накучани
Церовац
Слатина
Метлић

У 26. колу слободан је Мишар из Мишара.