Адресари групе “Посавотамнава”

Комесар за суђење: ДРАГОМИР ЗЕЛЕНОВИЋ – 061/ 247 – 07 – 74

Комесар за такмичење: МИЛЕ МАЛЕШЕВИЋ – 062/ 284 – 447

Технички секретар ОФС Шабац: МИЛИВОЈЕ АКСЕНТИЈЕВИЋ – 064/ 54 – 65 – 376