Адресари групе “Посавотамнава”

АДРЕСАР

Председник Конференције клубова:

Комесар за суђење:

Комесар за такмичење:

Технички секретар ОФС Шабац: МИЛИВОЈЕ АКСЕНТИЈЕВИЋ – 064/ 54 – 65 – 376